Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Aktuality

XIX.Celoštátna odborná konferencia

Zmena termínu !!!

XIX.Celoštátna odborná konferencia

5.- 6.10.2020

 

Bližšie informácie viď. stiahnuť prílohu!!!!


Odporúčanie ohľadne problému dentálnych hygieničiek

 

 


Otvorený list - súčasná situácia

 


Zrušené aktivity

Dňa 9.3.2020 MZ SR vydalo preventívne opatrenie v súvislosti s COVID 19,ktorým sa rušia verejné zhromaždenia predbežne na dobu 14 dní.


Vysvetlenie listov zasielaných advokátskou kanceláriou pri vymáhaní pohľadávok voči SK MTP


Dôležitý oznam pre SANITÁROV


Oznam pre členov zrušenej RK MTP Galanta a RK MTP Zlaté Moravce


Oznam o povinnosti vyplývajúcej zo zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Člen SK MTP je povinný zaplatiť členský príspevok najneskôr do 15.3. príslušného roka. Aktuálny členský príspevok je určený  na 20 €.

/V zmysle ustanovenia § 52 ods. 2 písm. e/ zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, je každý člen SK MTP povinný zaplatiť riadne a včas členský príspevok./

 Zdravotnícky pracovník, ktorý nie je členom SK MTP a je zapísaný do registra vedeného  SK MTP, je povinný zaplatiť do 31.1. príslušného roka poplatok 15 €.

V zmysle ustanovenia § 63 ods. 5  zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, patrí SK MTP  ročný poplatok za vedenie registra./    

SK MTP oznamuje svojim členom a najmä zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú zapísaní do registra, že v prípade ak poplatok nie je zaplatený riadne a včas, v súlade so zákonom č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, komora pristúpi k vymáhaniu. Vymáhanie poplatkov zvyšuje náklady dlžníka o príslušenstvo a náklady spojené s vymáhaním.


OZNAM O ZMENE ADRESY SÍDLA SEKRETARIÁTU / KANCELÁRIE SLOVENSKEJ KOMORY MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV

 


Nová adresa sekretariátu / kancelárie SK MTP je:

Hasičská 118/2, P.O.Box 131

911 01 TRENČÍN, Slovenská republika

 

 created by MAGAT