Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Aktuality

Poďakovanie prezidentky SK MTP

Milé kolegyne a kolegovia,

rada by som sa v skratke vrátila k našej Celoštátnej odbornej konferencii, ktorá sa konala v dňoch 16. - 17.5.2022 v Banskej Bystrici. Máme nesmiernu radosť z vašich ohlasov a z toho , že sme mohli spolu prežiť dva dni plné zaujímavých prednášok, milých stretnutí a príjemnej atmosféry. Chcem sa poďakovať vám všetkým, ktorí ste svojou prítomnosťou a pozitívnou náladou vytvorili dobré podmienky pre prednášajúcich, ktorým ďakujem za skvelú prácu, ktorú odviedli pri príprave a prezentácii svojich prác. Ďakujem naším hosťom , ktorí svojou účasťou zvýšili kredit konferencie. Chcem sa poďakovať našim sponzorom a vystavovateľom za to, že nám pomohli postaviť konferenciu na vyššiu úroveň.

       V neposlednom rade sa chcem poďakovať organizačnému výboru / A.Moravčíková, E. Gavurová, S.Štrauchová, L. Práznovská, V. Jaseňovská, I. Šluchová / , za skvele odvedenú prácu a aj keď to bolo náročné , odmenou nám je vaša spokojnosť s týmto významným podujatím.

       Tešíme sa už teraz na stretnutie o rok, kedy sa bude konať jubilejný  dvadsiaty ročník našej konferencie a veríme že sa opäť stretneme v takej pohode ako to bolo tento rok.

ĎAKUJEM

Iveta Šluchová

prezidentka SK MTP


Valné zhromaždenie členov Regionálnej komory SK MTP Košice


Reakcia SK MTP na premenovanie povolania praktická sestra

 


Dôležitý oznam - nový informačný portál


Dotazník pre zdravotníckych pracovníkov


Tlačová správa SK MTP sa pripája a k vyjadreniu SK SaPA


Dôležitý oznam

 

Dôležité upozornenie!

 

Vážení zdravotnícki pracovníci,

úhrada všetkých poplatkov

( spojených s členstvom , registráciou, vydávaním dokladov, hodnotením sústavného vzdelávania ... )

 

je možná IBA na účet SK MTP :

číslo účtu: SK65 0900 0000 0002 7378 1818

- poštovou poukážkou

- bankovým prevodom

Pre správnu identifikáciu platby je potrebné uviesť správny:

- variabilný symbol, ktorým je REGISTRAČNÉ ČÍSLO bez písmena

(identifikuje, za koho je uhradený poplatok)

- špecifický symbol, ktorý je uvedený na:http://www.sekmtp.sk/kontakt

 (identifikuje aký poplatok je uhradený)

 

  

Na základe vnútorných predpisov výber poplatkov na regionálnych komorách formou prijmového dokladu s výnimkou poplatku za vzdelávaciu aktivitu nie je možný.


 


Tlačová správa k návrhu rozpočtu na rok 2022


21. september Svetový deň vďačnosti


Dvojitá registráciacreated by MAGAT