Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Aktuality

STRÁNKOVÉ HODINY

STRÁNKOVÉ HODINY

od 08:00 hod. - do 16:00 hod.  

 


Oznam

Dňa 14.7.2018 rezignovala na funkciu prezidentky SK MTP Bc. Janka Strápková. Na základe rozhodnutia Rady SK MTP bola poverená zastupovaním Bc. Katarína Migasová, viceprezidentka pre sekciu technikov.


I. Celoslovenská konferencia sanitárov

I. Celoslovenská konferencia sanitárov


Ocenenie "TOP medicínsko-technický pracovník"

23.4.2018 sme na XVII. Celoštátnej odbornej konferencii SK MTP v Trenčíne po prvý krát odovzdávali ocenenia pre najlepších zdravotníckych pracovníkov v povolaniach, ktoré združuje naša komora. Komisia z návrhov vybrala podľa splnených kritérií päť kolegýň a jedného kolegu, ktorím srdečne blahoželáme:  


Návrh poslancov NR SR na zmenu názvu povolania zdravotnícky asistent

Zdravotný výbor NR SR podal návrh na zmenu názvu povolania zdravotnícky asistent na "praktická sestra". Tlačovú besedu si môžete pozrieť na: 
 
https://www.ta3.com/clanok/1127926/tb-predsedu-vyboru-nr-sr-pre-zdravotnictvo-s-zelnika-o-zmenach-v-rezorte.html
 


List ministrovi MZ SR


Nitriansky samosprávny kraj - informácie

Nitriansky samosprávny kraj od 1.7.2017 v Zariadení sociálnych služieb ,,KAMILKA“ Maňa začal poskytovať novú sociálnu službu: Služba včasnej intervencie. Táto služba je poskytovaná v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách bezodplatne. Podrobnosti o novej službe sa dočítate v letáku v prílohe.


Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka


Rozsah praxe zdravotníckeho asistenta - novela vyhlášky č. 321/2005 Z.z. platná od 1.3.2017


Zdravotnícki laboranti s II.stupňom VŠ - zákon o minimálnych mzdových požiadavkáchcreated by MAGAT