Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Aktuality

Poplatok za vedenie registra (pre registrovaných zdravotníckych pracovníkov) v roku 2019

POPLATOK ZA VEDENIE REGISTRA podľa zákon Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR) č. 578/2004 Z.z., Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 


Príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný štart do nového roka

Veľa krásnych chvíľ v príjemnej atmosfére Vianoc,
mnoho osobných a pracovných úspechov v novom roku
Vám praje
 
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov


Oznam o zatvrorení kancelárie SK MTP

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP“) si Vás dovoľuje informovať, že od 24. decembra 2018 do 1. januára 2019 bude kancelária Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov zatvorená.


OZNAM O ZMENE ADRESY SÍDLA SEKRETARIÁTU / KANCELÁRIE SLOVENSKEJ KOMORY MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP“) IČO: 42140251, DIČ: 2022600635, zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) č. 578/2004 Z.z., o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, si Vás dovoľuje informovať o zmene adresy sídla sekretariátu / kancelárie SK MTP od 01. decembra 2018.


Zaradenie laboranta s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v magisterskom študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve do zdravotníckeho povolania laboratórny diagnostik

NÁVRH Slovenskej komory medicísnko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP“) o zaradenie laboranta s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v magisterskom študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve do zdravotníckeho povolania laboratórny diagnostik.


AKTUÁLNE - VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADENIE VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie voľných pracovných miest

riaditeľ kancelárie Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP“) sekretariát: Hasičská 3, 911 01 Trenčín, IČO: 42140251, DIČ: 2022600635 vyhlasuje výberové konanie. 


AKTUÁLNE - VYHLÁSENIE SLOVENSKEJ KOMORY MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV K AKTUÁLNEJ SITUÁCIÍ V REZORTE ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VYHLÁSENIE SLOVENSKEJ KOMORY MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV K AKTUÁLNEJ SITUÁCIÍ V REZORTE ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY


AKTUÁLNE - Otvorený list predstaviteľom Slovenskej republiky

Otvorený list členov prezídia a rady Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov predstaviteľom Slovenskej republiky.


OZNÁMENIE o úradných hodinách počas stránkových dní Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov

OZNÁMENIE o úradných hodinách počas stránkových dní Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov


Oznam

Dňa 14.7.2018 rezignovala na funkciu prezidentky SK MTP Bc. Janka Strápková. Na základe rozhodnutia Rady SK MTP bola poverená zastupovaním Bc. Katarína Migasová, viceprezidentka pre sekciu technikov.created by MAGAT