Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Aktuality

Aktuálne - COK v Banskej Bystrici sa uskutoční v stanovenom termíne !


Žiadosť o vyjadrenie k odmenám pre zdravotníckych pracovníkov v súvislosti s pandémiou


Upozornenie ZMENY - hodnotenie sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka


Povolanie verejný zdravotník – registrácia v Slovenskej komore medicínsko-technických pracovníkov


Zmena termínu konania Snemu SK MTP

 


Vysvetlenie listov zasielaných advokátskou kanceláriou pri vymáhaní pohľadávok voči SK MTP


Dôležitý oznam pre SANITÁROV


Poplatky: Oznam o povinnosti vyplývajúcej zo zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

SK MTP oznamuje svojim členom a najmä zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú zapísaní do registra, že v prípade ak poplatok nie je zaplatený riadne a včas, v súlade so zákonom č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, komora pristúpi k vymáhaniu. Vymáhanie poplatkov zvyšuje náklady dlžníka o príslušenstvo a náklady spojené s vymáhaním.


OZNAM O ZMENE ADRESY SÍDLA SEKRETARIÁTU / KANCELÁRIE SLOVENSKEJ KOMORY MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV

 


Nová adresa sekretariátu / kancelárie SK MTP je:

Hasičská 118/2, P.O.Box 131

911 01 TRENČÍN, Slovenská republika

 

 created by MAGAT