Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Aktuality

Oznam o zatvrorení kancelárie SK MTP z dôvodu konania SNEMU SK MTP

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP“) si Vás dovoľuje informovať, že dňa 24. mája 2019 bude kancelária Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov z dôvodu organizovania a účastí zamestnancov kancelárie na Sneme SK MTP v Trenčíne z a t v o r e n á!

Ospravedlňujeme sa Vám za vzniknuté nepríjemnostií.

ĎAKUJEME za pochopenie.

 


Oznam o zatvrorení kancelárie SK MTP

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP“) si Vás dovoľuje informovať, že od 15. apríla 2019 do 16. apríla 2019 bude kancelária Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov z dôvodu organizovania a účastí zamestnancov kancelárie na XVIII. Celoštátnej odbornej konferencií SK MTP v Banskej Bystrici. 


POZOR - Zrušenie sekcie medicínsko-technických pracovníkov na XIII. Považských stomatologických dňoch 2019

Na základe zasadnutia prezídia Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP") zo dňa 08. marca 2019 prezídium SK MTP rozhodlo o neúčastí/zrušený participácie SK MTP na XIII. Považských stomatologických dňoch v termíne 25. – 26. apríla 2019 v KURSALON, Trenčianske Teplice z dôvodu nízkej účastí účastníkov na danej vzdelávacej aktivite.


ČLENOVIA SK MTP - ZASLANIE LISTU

Vážené kolegyne a kolegovia – členovia SK MTP,

v najbližších dňoch od 15. – 22. februára 2019 bude „členom“ Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP“)  zaslaný list. 


OZNAM O ZATVORENÍ SK MTP SEKRETARIÁTU V DŇOCH 13. - 14. FEBRUÁRA 2019

Oznámenie o zatvorený SK MTP sekretariátu v dňoch 13. - 14. februára 2019 z dôvodu rekonštručných a stavebných prác. 


XVIII. CELOŠTÁTNA ODBORNA KONFERENCIA 2019 - PRIHLÁŠKA

 Slovenská komora

medicínsko-technických pracovníkov

usporiada

15. - 16. apríla 2019

XVIII. CELOŠTÁTNU ODBORNÚ KONFERENCIU

„Zodpovednosť za zdravie v 21. - storočí nová príležitosť konať"

v priestoroch 

DIXON Kongres Hotel Resort & Aqualand ****

Banská Bystrica XVIII. CELOŠTÁTNA ODBORNA KONFERENCIA 2019 - INFORMÁCIA

 Slovenská komora

medicínsko-technických pracovníkov

usporiada

15. - 16. apríla 2019

XVIII. CELOŠTÁTNU ODBORNÚ KONFERENCIU

„Zodpovednosť za zdravie v 21. - storočí nová príležitosť konať"

v priestoroch 

DIXON Kongres Hotel Resort & Aqualand ****

Banská BystricaXIII. POVAŽSKÉ STOMATOLOGICKÉ DNI 2019

SLOVENSKÁ KOMORA ZUBNÝCH LEKÁROV

a
SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV  

usporiada 25. – 26. apríla 2019 

v Kursalon Trenčianske Teplice, Trenčianske teplice

XIII. POVAŽSKÉ STOMATOLOGICKÉ DNÍ 2019

 


   


Poplatok za vedenie registra (pre registrovaných zdravotníckych pracovníkov) v roku 2019

POPLATOK ZA VEDENIE REGISTRA podľa zákon Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR) č. 578/2004 Z.z., Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 


Príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný štart do nového roka

Veľa krásnych chvíľ v príjemnej atmosfére Vianoc,
mnoho osobných a pracovných úspechov v novom roku
Vám praje
 
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkovcreated by MAGAT