Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Aktuality

OZNAM O ZMENE ADRESY SÍDLA SEKRETARIÁTU / KANCELÁRIE SLOVENSKEJ KOMORY MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP“) IČO: 42140251, DIČ: 2022600635, zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) č. 578/2004 Z.z., o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, si Vás dovoľuje informovať o zmene adresy sídla sekretariátu / kancelárie SK MTP od 01. januára 2019.


Zaradenie laboranta s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v magisterskom študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve do zdravotníckeho povolania laboratórny diagnostik

NÁVRH Slovenskej komory medicísnko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP“) o zaradenie laboranta s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v magisterskom študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve do zdravotníckeho povolania laboratórny diagnostik.


AKTUÁLNE - VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADENIE VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie voľných pracovných miest

riaditeľ kancelárie Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP“) sekretariát: Hasičská 3, 911 01 Trenčín, IČO: 42140251, DIČ: 2022600635 vyhlasuje výberové konanie. 


AKTUÁLNE - VYHLÁSENIE SLOVENSKEJ KOMORY MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV K AKTUÁLNEJ SITUÁCIÍ V REZORTE ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VYHLÁSENIE SLOVENSKEJ KOMORY MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV K AKTUÁLNEJ SITUÁCIÍ V REZORTE ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY


AKTUÁLNE - Otvorený list predstaviteľom Slovenskej republiky

Otvorený list členov prezídia a rady Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov predstaviteľom Slovenskej republiky.


OZNÁMENIE o úradných hodinách počas stránkových dní Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov

OZNÁMENIE o úradných hodinách počas stránkových dní Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov


Oznam

Dňa 14.7.2018 rezignovala na funkciu prezidentky SK MTP Bc. Janka Strápková. Na základe rozhodnutia Rady SK MTP bola poverená zastupovaním Bc. Katarína Migasová, viceprezidentka pre sekciu technikov.


I. Celoslovenská konferencia sanitárov

I. Celoslovenská konferencia sanitárov


Ocenenie "TOP medicínsko-technický pracovník"

23.4.2018 sme na XVII. Celoštátnej odbornej konferencii SK MTP v Trenčíne po prvý krát odovzdávali ocenenia pre najlepších zdravotníckych pracovníkov v povolaniach, ktoré združuje naša komora. Komisia z návrhov vybrala podľa splnených kritérií päť kolegýň a jedného kolegu, ktorím srdečne blahoželáme:  


Návrh poslancov NR SR na zmenu názvu povolania zdravotnícky asistent

Zdravotný výbor NR SR podal návrh na zmenu názvu povolania zdravotnícky asistent na "praktická sestra". Tlačovú besedu si môžete pozrieť na: 
 
https://www.ta3.com/clanok/1127926/tb-predsedu-vyboru-nr-sr-pre-zdravotnictvo-s-zelnika-o-zmenach-v-rezorte.html
 created by MAGAT