Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Aktuality

XIX.Celoštátna odborná konferencia SK MTP v Banskej Bystrici


Pozývame Vás na

 

XIX. Celoštátnu odbornú konferenciu,

 

ktorá sa bude konať 20.- 21.4.2020 

 

v Banskej Bystrici.

 

Prihláška a informácie sú dostupné kliknutím na link uvedený nižšie .

V prípade otázok a nejastností kontaktujte

prosím niektorého z členov organizačného výboru.

 

link na prihlášku je http://www.skmtp.sk

Upozornenie !  

V prípade, že po  vyplnení prihlášky sa vám  nezobrazí

 "Ďakujeme prihláška bola úspešne odoslaná",

urobte krok naspäť a opätovne potvrdťe prihlášku.

 Vaša prihláška bude akceptovaná až

po úhrade všetkých  poplatkov

 spojených s účasťou na konferencii !

 ZÁROVEŇ CHCEME UPRIAMIŤ VAŠU POZORNOSŤ

NA SPOLOČENSKÝ VEČER S BOHATOU

TOMBOLOU A KULTÚRNYM PROGRAMOM.

Tešíme sa na Vás !Dôležitý oznam pre SANITÁROV

Samostatný výbor pre riešenie problémov SANITÁROV


Oznam pre členov zrušenej RK MTP Galanta a RK MTP Zlaté Moravce


Oznam o povinnosti vyplývajúcej zo zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Člen SK MTP je povinný zaplatiť členský príspevok najneskôr do 15.3. príslušného roka. Aktuálny členský príspevok je určený  na 20 €.

/V zmysle ustanovenia § 52 ods. 2 písm. e/ zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, je každý člen SK MTP povinný zaplatiť riadne a včas členský príspevok./

 Zdravotnícky pracovník, ktorý nie je členom SK MTP a je zapísaný do registra vedeného  SK MTP, je povinný zaplatiť do 31.1. príslušného roka poplatok 15 €.

V zmysle ustanovenia § 63 ods. 5  zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, patrí SK MTP  ročný poplatok za vedenie registra./    

SK MTP oznamuje svojim členom a najmä zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú zapísaní do registra, že v prípade ak poplatok nie je zaplatený riadne a včas, v súlade so zákonom č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, komora pristúpi k vymáhaniu. Vymáhanie poplatkov zvyšuje náklady dlžníka o príslušenstvo a náklady spojené s vymáhaním.


OZNAM O ZMENE ADRESY SÍDLA SEKRETARIÁTU / KANCELÁRIE SLOVENSKEJ KOMORY MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV

 


Nová adresa sekretariátu / kancelárie SK MTP je:

Hasičská 118/2, P.O.Box 131

911 01 TRENČÍN, Slovenská republika

 

 created by MAGAT