Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Aktuality

Oznam pre členov zrušenej RK MTP Galanta a RK MTP Zlaté Moravce


OZNAM O ZRUŠENÍ ÚČTU v Slovenskej sporiteľni, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská sporiteľňa od 01.01.2020


Oznam o obmedzenom režíme SK MTP sekretariátu

Oznam o obmedzenom režíme SK MTP sekretariátu dňa 02. augusta 2019, t.j. Piatok z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie Západoslovenskej distribučnej, a.s. v Trenčíne. 


Oznam o povinnosti vyplývajúcej zo zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V zmysle ustanovenia § 52 ods. 2 písm. e/ zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, je každý člen SK MTP povinný zaplatiť riadne a včas členský príspevok. Člen SK MTP je povinný zaplatiť členský príspevok najneskôr do 15.3. príslušného roka. Aktuálny členský príspevok je určený  na 20,- €.
V zmysle ustanovenia § 63 ods. 5  zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, patrí SK MTP  ročný poplatok za vedenie registra.  Zdravotnícky pracovník, ktorý nie je členom SK MTP a je zapísaný do registra vedeného  SK MTP, je povinný zaplatiť do 31.1. príslušného roka poplatok 15,-Eur.
 
SK MTP oznamuje svojim členom a najmä zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú zapísaní do registra, že v prípade ak poplatok nie je zaplatený riadne a včas, v súlade so zákonom č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, komora pristúpi k vymáhaniu. Vymáhanie poplatkov zvyšuje náklady dlžníka o príslušenstvo a náklady spojené s vymáhaním.


Komoru medicínsko-technických pracovníkov povedie Iveta Šluchová

V Trenčíne sa uplynulý víkend uskutočnil Snem Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov spojený s voľbou prezidenta – štatutára pre 13 zdravotníckych profesií v stavovskej organizácii. Najbližšie volebné obdobie povedie SK MTP Iveta ŠLUCHOVÁ - farmaceutická laborantka ktorú si zvolili delegáti Snemu.

 


Oznam o zatvrorení kancelárie SK MTP z dôvodu konania SNEMU SK MTP

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP“) si Vás dovoľuje informovať, že dňa 24. mája 2019 bude kancelária Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov z dôvodu organizovania a účastí zamestnancov kancelárie na Sneme SK MTP v Trenčíne z a t v o r e n á!

Ospravedlňujeme sa Vám za vzniknuté nepríjemnostií.

ĎAKUJEME za pochopenie.

 


Oznam o zatvrorení kancelárie SK MTP

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP“) si Vás dovoľuje informovať, že od 15. apríla 2019 do 16. apríla 2019 bude kancelária Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov z dôvodu organizovania a účastí zamestnancov kancelárie na XVIII. Celoštátnej odbornej konferencií SK MTP v Banskej Bystrici. 


POZOR - Zrušenie sekcie medicínsko-technických pracovníkov na XIII. Považských stomatologických dňoch 2019

Na základe zasadnutia prezídia Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP") zo dňa 08. marca 2019 prezídium SK MTP rozhodlo o neúčastí/zrušený participácie SK MTP na XIII. Považských stomatologických dňoch v termíne 25. – 26. apríla 2019 v KURSALON, Trenčianske Teplice z dôvodu nízkej účastí účastníkov na danej vzdelávacej aktivite.


ČLENOVIA SK MTP - ZASLANIE LISTU

Vážené kolegyne a kolegovia – členovia SK MTP,

v najbližších dňoch od 15. – 22. februára 2019 bude „členom“ Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP“)  zaslaný list. 


OZNAM O ZATVORENÍ SK MTP SEKRETARIÁTU V DŇOCH 13. - 14. FEBRUÁRA 2019

Oznámenie o zatvorený SK MTP sekretariátu v dňoch 13. - 14. februára 2019 z dôvodu rekonštručných a stavebných prác. created by MAGAT