Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Aktuality

Tlačová správa k návrhu rozpočtu na rok 2022


21. september Svetový deň vďačnosti


Dvojitá registrácia


Odpoveď MZ SR (urgencia zo strany SK MTP - rokovanie o minimálnych mzdových nárokoch)


Rokovanie o minimálnych mzdových nárokoch


Dôležitý oznam

 

Vážení zdravotnícki pracovníci,

SK MTP v posledných mesiacoch intenzívne pracuje

na novom  systéme, webovom portále a webovej stránke.

V blízkej budúcnosti plánuje komora spustiť

 novú webovú stránku s možnosťou prihlásenia sa do vlastného konta

registrovaného zdravotníckeho pracovníka.

Pre sprístupnenie je potrebné mať aktuálnu emailovú adresu.

Výhody konta:

o    rýchlejší prístup k potrebným informáciám ( počet kreditov, úhrady poplatkov )

o    možnosť skontrolovať svoje údaje v registri

o    možnosť požiadať ONLINE o aktualizáciu údajov ( pracovisko, telefonický kontakt atď.)

 

Žiadosť o zmenu emailovej adresy zaslať na adresu : info@sekmtp.sk alebo poštou

V žiadosti uviesť:

  „ Žiadam o zmenu/aktualizáciu emailovej adresy.“

·       meno a priezvisko 

·       registračné číslo v SK MTP

·       aktuálnu emailovú adresu

·       telefonický kontakt

Praktické rady:

- v prípade ak nemáte zriadenú emailovú adresu odporúčaná forma emailu MENOPRIEZVISKO ....

- pre komunikáciu s komorou používať výlučne súkromnú emailovú adresu 

Aktuálne informácie je potrebné pravidelne sledovať

na webovej stránke komory, alebo facebooku!!!


 


Aplikácia pre zdravotníkov

 


Užitočné webové adresy pre online vzdelávanie


Zmeny v Hodnotení sústavného vzdelávania v dôsledku pandémie koronavírusucreated by MAGAT