Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Aktuality

Povolanie verejný zdravotník – registrácia v Slovenskej komore medicínsko-technických pracovníkov


Zmena termínu konania Snemu SK MTP

 


METODICKÉ USMERNENIE HLAVNÉHO ODBORNÍKA PRE ODBOR ZUBNÉHO LEKÁRSTVA PRE POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSLTIVOSTI POČAS PANDÉMIE COVID-19Zmena termínu - XIX.Celoštátnej odbornej konferencie

 


Odporúčanie ohľadne problému dentálnych hygieničiek

 

 


Zrušené aktivity

Dňa 9.3.2020 MZ SR vydalo preventívne opatrenie v súvislosti s COVID 19,ktorým sa rušia verejné zhromaždenia.


Vysvetlenie listov zasielaných advokátskou kanceláriou pri vymáhaní pohľadávok voči SK MTP


Dôležitý oznam pre SANITÁROV


Oznam pre členov zrušenej RK MTP Galanta a RK MTP Zlaté Moravce


Poplatky: Oznam o povinnosti vyplývajúcej zo zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

SK MTP oznamuje svojim členom a najmä zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú zapísaní do registra, že v prípade ak poplatok nie je zaplatený riadne a včas, v súlade so zákonom č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, komora pristúpi k vymáhaniu. Vymáhanie poplatkov zvyšuje náklady dlžníka o príslušenstvo a náklady spojené s vymáhaním.created by MAGAT