Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Vitajte na našich internetových stránkach

SKMTP je stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Združuje zdravotníckych pracovníkov kategórií:

 • zdravotnícky laborant,
 • farmaceutický laborant,
 • technik pre zdravotnícke pomôcky,
 • rádiologický technik, 
 • zubný asistent,
 • dentálna hygienička, 
 • verejný zdravotník,
 • asistent výživy, 
 • optometrista,
 • očný optik, 
 • masér, 
 • zdravotnícky asistent,
 • sanitár, vykonávajúcich príslušné povolanie

 


Aktuality

List ministrovi MZ SR


Nitriansky samosprávny kraj - informácie

Nitriansky samosprávny kraj od 1.7.2017 v Zariadení sociálnych služieb ,,KAMILKA“ Maňa začal poskytovať novú sociálnu službu: Služba včasnej intervencie. Táto služba je poskytovaná v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách bezodplatne. Podrobnosti o novej službe sa dočítate v letáku v prílohe.

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka


Rozsah praxe zdravotníckeho asistenta - novela vyhlášky č. 321/2005 Z.z. platná od 1.3.2017


Zdravotnícki laboranti s II.stupňom VŠ - zákon o minimálnych mzdových požiadavkáchcreated by MAGAT